دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
عنوان مقدار
تعداد مقاله 1351
تعداد پذیرش 361
درصد پذیرش 27
لینک آمار و استنادات نشریه دهخدا
لینک آمار و استنادات نشریه دهخدا

 

DOI
DOI
لینک اینستاگرام نشریه دهخدا
لینک اینستاگرام نشریه دهخدا

**با توجه به فعال شدن نرم افزار سمیم نور و همانندجوکه در صفحه اصلی در قسمت بانک ها و نمایه نامه ها نمایش داده شده است ضرورت دارد که نویسندگان قبل از ارسال مقاله، در یکی از این سامانه ها ثبت نام نمایند و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند و سپس در قسمت اضافه کردن فایل ها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابه یابی) تاییدیه را بارگذاری نمایند، در نظر داشته باشید مقالات فاقد تاییدیه بررسی نخواهند شد.

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:

مقالات این فصلنامه تا پایان سال 1402 تکمیل است و اگر مقاله ای جدیداً پذیرش شود برای سال های 1403 به بعد خواهد بود.


فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

نوع اعتبار

علمی(وزارتین)

توالی انتشار

فصلنامه

رتبه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد

A . 80

رتبه ارزیابی وزارت علوم

ب

نوع داوری

دوسو بسته

ضریب تاثیر سال 97 (ISC)

0.016

چارک سال 97 (ISC)

Q4

میانگین زمان داوری

2تا6 ماه

میانگین زمان تا اولین اقدام

10 روز

زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع انتشار

الکترونیکی

    نوع دسترسی

رایگان (تمام متن)

   درصد مقالات پذیرش شده   

27%

 

نویسندگان محترم

در صورتی که مقالات مستخرج از پایان نامه می باشند لطفا نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) قید شود. نویسندگان محترم ؛تمامی نویسندگان یک مقاله حتما باید با ذکر تمام مشخصات خواسته شده در سامانه ثبت نام نمایند. صرفا ارسال صفحه جداگانه مشخصات کفایت نمیکند.

جهت تسریع در روند بررسی مقالات حتما به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

8. بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او

نسیم محمدی؛ علی محمد موذنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30495/dk.2021.1916857.2150