نویسنده = سید احمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 6
1. آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 47-71

غلامرضا انصاری فرد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 29-37

سید احمد حسینی کازرونی؛ یعقوب کیانی شاهوندی


3. شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 9-26

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی


4. مقدرات آسمانی در بهمن نامه

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 159-178

مرضیه ندافی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ داود یحیای


5. پیشینه ی عصیان سیاسی و نقد قدرت در اشعار سیف فرغانی و عبید زاکانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 33-53

مهناز کرمی؛ سید احمد حسینی کازرونی


6. ملامتیه و قلندریه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 173-196

سید احمد حسینی کازرونی؛ سید علی جعفری صادقی