نویسنده = نعیمه متوسلی
تعداد مقالات: 3
2. چهره ی زروان در«کوش نامه»

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 163-184

مرضیه ندافی؛ نعیمه متوسلی


3. شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 9-26

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی