نویسنده = سید جعفر حمیدی
تعداد مقالات: 3
1. جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 185-207

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سید صادقی؛ سید جعفر حمیدی


2. جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 9-27

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی


3. شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 9-26

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی