نویسنده = مهناز کرمی
تعداد مقالات: 1
1. پیشینه ی عصیان سیاسی و نقد قدرت در اشعار سیف فرغانی و عبید زاکانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 33-53

مهناز کرمی؛ سید احمد حسینی کازرونی