نویسنده = هستی سلیمان منصوری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 25-53

هستی سلیمان منصوری؛ علیمحمد موذنی؛ نرگس امیرشریفی