نویسنده = هادی خدیور
تعداد مقالات: 5
4. چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 7-37

هادی خدیور؛ راحله انصافی سرور


5. بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 59-83

هادی خدیور؛ ملوک شفیعى اقدم