نویسنده = عطاالله کوپال
تعداد مقالات: 5
1. کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 127-153

عطاالله کوپال؛ نیلوفر خسروی


2. جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 85-113

نسترن خسروی؛ عطاالله کوپال


3. بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 31-50

عطاالله کوپال؛ اکرم علی نیا


4. بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 229-248

عطاالله کوپال