نویسنده = فاطمه صالحی
تعداد مقالات: 1
1. خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 155-199

فاطمه صالحی؛ احمد ذاکری