نویسنده = داود حقی دانالو
تعداد مقالات: 1
1. «بررسی جایگاه و ویژگی‌های وزیر در متون ادبی»

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 132-168

شهرزاد شیدا؛ داود حقی دانالو