نویسنده = نعمت الله علیپور
تعداد مقالات: 1
1. مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 9-30

شمیلا ملکی؛ نعمت الله علیپور