نویسنده = حجت الله بهمنی مطلق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تشبیه و جایگاه آن در شعر شفیعی کدکنی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 165-193

حجت الله بهمنی مطلق