نویسنده = فرهاد دیوسالار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 215-239

فرزانه واعظی؛ فرهاد دیوسالار


2. بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 125-154

فرهاد دیوسالار؛ مهری مختاری


3. ملازمت خواب و خیال در دیوان حافظ

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 167-193

فرهاد دیوسالار


4. تراسل حواس در اشعار ابن فارض

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 53-73

فرهاد دیوسالار