نویسنده = نزهت نوحی
تعداد مقالات: 2
1. «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 69-90

نزهت نوحی


2. نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 99-126

نزهت نوحی