نویسنده = فرحناز حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 39-61

فرحناز حسینی؛ احمد ذاکری