نویسنده = زهرا سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-122

زهرا صداقتی؛ زهرا سلیمانی


2. بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 123-145

سیده نسرین عبادیان؛ زهرا سلیمانی


3. علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 123-142

زهرا سلیمانی