نویسنده = فرهاد محمدی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 155-174

فرهاد محمدی؛ محمد صادقی


2. بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 219-231

فرهاد محمدی؛ احمد ذاکری