نویسنده = عبدالحسین فرزاد
تعداد مقالات: 2
2. نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 137-170

عبدالحسین فرزاد؛ صبا پژمان فر