نویسنده = امیرعلی نجومیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 132-166

امیرعلی نجومیان؛ نغمه اسماعیل پور