نویسنده = حسین علی پاشا پاسندی
تعداد مقالات: 1
1. تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین علی پاشا پاسندی؛ مرتضی فغان رستمی