نویسنده = جواد یعقوبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 147-159

فرید قائمی؛ جواد یعقوبی؛ رشا فتاح بیگی