نویسنده = سید سارا قاضی میر سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 52-73

فاضل اسدی امجد؛ سید سارا قاضی میر سعید