نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 3
3. فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 119-136

مریم محمودی؛ ابراهیم انصاری؛ اصغر محمدی