نویسنده = پروانه عادل زاده
تعداد مقالات: 4
1. اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 59-82

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


2. بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 39-58

الهام اسماعیل زاده؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


3. بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 293-331

معصومه موسوی ساداتی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


4. تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 51-94

فتانه سمسار خیابانیان؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده