نویسنده = سید محمود سید صادقی
تعداد مقالات: 4
1. پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 13-40

حمیده شریفی؛ سید محمود سید صادقی


2. تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 163-190

فضل اله جهان آرا؛ سید محمود سید صادقی؛ جواد کبوتری


3. خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 77-98

سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ اصغر حبیبی


4. بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-64

زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی