نویسنده = محمود طاووسی
تعداد مقالات: 1
1. تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 159-177

بهاره یزدانیان امیری؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی