کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 13
1. بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 31-50

نوشین طالب زاده؛ سعید حسام پور


3. بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 13-58

سعید حسام پور؛ نوشین طالب زاده


5. ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 49-61

احمد ذاکری؛ اسد صفری بندپی؛ محمد صادقی


6. کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 201-229

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


7. کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 173-197

ابوذر قاسمی آرانی؛ علی سلیمی؛ زینب خرم آبادی آرانی


8. کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 9-39

رضا اشرف زاده؛ حشمت قیصری


9. جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 215-238

فرحناز معبودی؛ تورج عقدایی


10. روش گفتمان کاوى در شعر سهراب سپهرى

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 145-170

مهدی شریفیان


11. علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 123-142

زهرا سلیمانی


12. بررسی موسیقایی سی غزل ادیب پیشاوری

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 160-179

فاطمه دهقان تفتی


13. سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 67-86

زهرا پارساپور