کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 17
1. تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 275-298

حسین آریان


2. تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 163-190

فضل اله جهان آرا؛ سید محمود سید صادقی؛ جواد کبوتری


4. تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 119-138

حمیده حرمتی؛ الهام آذربرزین


5. بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 83-112

مهدی رضایی؛ نصرالله دشتی


6. بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 139-158

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


8. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


9. بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-64

زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


10. بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 59-85

مریم محمودی؛ احمد خادمی


11. تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 55-86

سیاوش مرادی؛ محمد رضا قاری


12. بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 143-165

صبا پژمان فر؛ مجید سرمدی


14. خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 155-199

فاطمه صالحی؛ احمد ذاکری


16. بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 171-184

ایرج مهرکی؛ لیلا خزل