کلیدواژه‌ها = رمان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن»

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 161-179

شروین خمسه؛ نسرین شیرزاده


2. تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 157-177

زینت مشایخ سنگ تجن؛ فاطمه حیدری


3. رئالیسم انتقادى در سووشون

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 83-104

فاطمه محسنی


4. نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 137-170

عبدالحسین فرزاد؛ صبا پژمان فر