کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 6
1. مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 39-61

فرحناز حسینی؛ احمد ذاکری


2. رئالیسم در داستان های جلال آل احمد

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 281-308

رضا صادقی شهپر؛ صفورا شفائی


3. شخصیت پردازی در داستان فرود

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 63-91

مهسا کمارج؛ میثم مهاجر


6. جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 22-51

تورج عقدایی