کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 7
1. ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 67-92

فاطمه کعب اصل؛ نوازالله فرهادی


2. رئالیسم در داستان های جلال آل احمد

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 281-308

رضا صادقی شهپر؛ صفورا شفائی


3. شخصیت پردازی در داستان فرود

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 63-91

مهسا کمارج؛ میثم مهاجر


4. مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 39-61

فرحناز حسینی؛ احمد ذاکری


6. جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 22-51

تورج عقدایی