کلیدواژه‌ها = دستور زبان
تعداد مقالات: 3
1. گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 51-76

حسن دهقانی پور؛ ایرج مهرکی


2. مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 9-30

شمیلا ملکی؛ نعمت الله علیپور


3. برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 93-121

عسکری ابراهیمی جویباری