کلیدواژه‌ها = رستم
تعداد مقالات: 3
1. خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 77-98

سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ اصغر حبیبی


2. تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 159-177

بهاره یزدانیان امیری؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی


3. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی