کلیدواژه‌ها = حماسه
تعداد مقالات: 9
1. مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 269-288

فاطمه محسنی گردکوهی؛ ویدا شیرکوند


2. بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 83-112

مهدی رضایی؛ نصرالله دشتی


5. بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 139-158

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


6. خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 155-199

فاطمه صالحی؛ احمد ذاکری


7. بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 171-184

ایرج مهرکی؛ لیلا خزل