کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 5
3. قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 147-164

ایرج مهرکی؛ اشرف عبدالاحدی


4. مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 193-212

نادر افتخارزاده؛ محمود صلواتی


5. تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین علی پاشا پاسندی؛ مرتضی فغان رستمی