کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 13-30

پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی


2. نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 11-54

محمد یوسف نیّری؛ زرین تاج واردی؛ فاطمه معزی


3. رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 51-67

محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی؛ حامد ذاکری


4. سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 177-202

فاطمه حیدری؛ فاطمه صیدی


5. ادبیات، زبان و سؤال از بودن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 9-30

حسین مرادی


7. تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 72-98

تورج عقدایی؛ سوزان کریمی نژاد


8. سراینده ی پندنامه کیست؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 137-162

مینو فطوره چی