کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 5
1. تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 87-111

شیوا آب آذر؛ تورج عقدایی


2. تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 95-133

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


3. چهره ی زروان در«کوش نامه»

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 163-184

مرضیه ندافی؛ نعیمه متوسلی


4. بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 123-145

سیده نسرین عبادیان؛ زهرا سلیمانی


5. جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 22-51

تورج عقدایی