کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 6
1. آموزه های سیاسی در مدایح سنایی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 173-190

مریم محمدزاده


2. نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 199-229

علی‎محمد مؤذنی؛ منیر خلیلیان


3. بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 87-102

علی عباس علیزاده؛ علی محمد موذنی


4. نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-157

مسلم مصطفوی؛ تورج عقدایی


6. مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 193-212

نادر افتخارزاده؛ محمود صلواتی