کلیدواژه‌ها = کنایه
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 191-218

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


2. تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 95-121

محبوبه حاجی جعفری توران پشتی؛ تورج عقدایی


3. بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 135-177

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری


4. کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 355-368

اسد صفری؛ محمد صادقی


5. نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 145-165

علی رزاقی شانی


6. بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 123-143

علی رزاقی شانی


7. بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 59-83

هادی خدیور؛ ملوک شفیعى اقدم