کلیدواژه‌ها = زن
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 217-244

فاطمه محسنی گردکوهی


2. بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-64

زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


3. تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 157-177

زینت مشایخ سنگ تجن؛ فاطمه حیدری


4. بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 85-98

زهره رحیمی مهر؛ زهرا دری


7. بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 145-176

رضا فرصتی جویباری؛ مینا نبئی


8. بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 263-280

فریبا رئیسی


10. بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 229-248

عطاالله کوپال