کلیدواژه‌ها = طنز
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 137-172

مریم الهی زاده؛ عبدالمجید محققی


2. بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 173-197

آذر دانشگر


3. بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-123

ایرج مهرکی؛ سمیه بیدقی


4. بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 112-131

زهرا دری؛ پگاه تاجیک


5. پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 165-182

سید احمد حسینی کازرونی