کلیدواژه‌ها = طنز
تعداد مقالات: 7
1. روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 219-245

معصومه زندیه؛ تیمور مالمیر


2. تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 191-218

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


3. تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 137-172

مریم الهی زاده؛ عبدالمجید محققی


4. بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 173-197

آذر دانشگر


5. بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-123

ایرج مهرکی؛ سمیه بیدقی


6. بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 112-131

زهرا دری؛ پگاه تاجیک


7. پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 165-182

سید احمد حسینی کازرونی