کلیدواژه‌ها = موسیقی
تعداد مقالات: 3
1. رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان»

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 223-244

لیلا امینی لاری؛ خیراله محمودی


2. کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 9-39

رضا اشرف زاده؛ حشمت قیصری


3. موسیقیِ اشعار قیصر امین پور

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 137-165

ماه نظری