کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 9
2. شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 69-95

ماه نظری؛ کبری اسدی؛ منصوره بصیرپور


3. نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 99-126

نزهت نوحی


5. بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 117-146

تورج زینیوند؛ زینب منوچهری


6. بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 233-260

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی


7. علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 123-142

زهرا سلیمانی


8. بررسی اجمالی شعر معاصر فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 142-164

سکندر عباس زیدی