کلیدواژه‌ها = اهریمن
تعداد مقالات: 1
1. نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 11-29

تیمور مالمیر