کلیدواژه‌ها = نقاب
تعداد مقالات: 2
1. تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 9-46

مهری تلخابی؛ تورج عقدایی


2. تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 9-37

خدیجه بهرامی رهنما؛ محمود طاووسی