کلیدواژه‌ها = اساطیر
تعداد مقالات: 2
1. تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 137-154

فاطمه محسنی گرد کوهی


2. خواب و خوابگزاری در شاهنامه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 155-175

احمد ذاکری؛ مینا گلستانی