کلیدواژه‌ها = فقر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 233-260

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی


2. بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 249-275

ابراهیم هادی؛ عباس ماهیار