کلیدواژه‌ها = نیما یوشیج
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 169-199

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی


2. بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 233-260

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی