کلیدواژه‌ها = سیمین بهبهانی
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 310-273

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده