کلیدواژه‌ها = کلیدر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 41-60

علیرضا مناجاتی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی


2. تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 125-146

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


3. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی