کلیدواژه‌ها = تطبیق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 169-199

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی


2. مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 39-61

فرحناز حسینی؛ احمد ذاکری